Loading...
تاریخچه 2019-02-15T10:19:18+00:00

تاریخچه انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان جامعه و رهبری و راهبری بخشهای مرتبط دندانپزشکی در کشور ایران در سال 1388 شروع به کار کرد. سابقه این رشته به زمانی برمیگردد که آموزش اولین دوره دانشجویان PhD سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی در سال 1381 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شروع شد. پس از فارغ التحصیلی اولین دانش آموخته این رشته در سال 1386 و پذیرش دومین دوره دانشجویان PhD دراین دانشگاه و اولین دوره در دانشگاه تهران، ایده تشکیل یک انجمن علمی و ایجاد انسجام در بین دانش آموختگان این رشته و افراد علاقمند فعالیتهای سلامت دهان، پس از تلاشهای زیاد، در سال 1388 به نتیجه رسید.
در اولین جلسه، پس از رای گیری، اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. سپس در اولین گام در جلسات اولیه، به منظور تهیه نقشه راه برای فعالیتهای آینده انجمن، اعضای هیئت مدیره بر آن شدند تا برنامه راهبردی را تهیه کنند تا ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف انجمن، و تهدید ها و فرصت های بیرونی مسیر حرکت در جهت تحقق اهداف در مسیر چشم انداز را ترسیم کنند.

درباره انجمن

انجمن سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی ایران در سال ۸۸ آغاز  به کار کرد  و  چشم انداز آن برخورداری آحاد جامعه از سلامت دهان است. رسالت انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی آن است  که تلاش کند  با  انجام فعالیت های سازمان یافته درون بخشی  و  بین بخشی در جهت تامین سلامت دهان آحادجمعیت،حذف نابرابری‌ها در سلامت، اشاعه اخلاق‌ پزشکی، تسهیل پیشرفت علمی‌ و‌ تخصصی دندانپزشکی ازطریق‌ پشتیبانی،آموزش،تحقیق و بهبود استانداردها فعالیت نماید.

آخرین اخبار

ارتباط با ما

ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیایی غربی، پلاک 83

Phone: 021-88289256

Web: IACOH.IR